O programie i o tym, jak możemy pomóc

Program Dostępność Plus

Program Dostępność Plus ma na celu umożliwienie funkcjonowania w codziennym życiu na równi z innymi osobami tym, którzy czasowo lub stale mają problem w pokonywaniu barier, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Aby zrealizować założenia Programu:

  • niezbędny jest wspólny wysiłek i zaangażowanie organizacji rządkowych, pozarządowych i obywateli,
  • konieczny jest czas, który pozwoli na wprowadzenie zaplanowanych zmian,
  • niezbędne jest kompleksowe spojrzenie, które dotyka wielu ważnych sfer życia obywateli.

Program nie generuje nowych kosztów, udoskonala już zaplanowane inwestycje. Jego największą wartością jest to, że powstał przy udziale środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Wdrożenie przepisów o dostępności w placówkach medycznych oraz instytucjach publicznych

Dostępność jest niezwykle ważnym elementem funkcjonowania placówek medycznych czy instytucji publicznych – przeanalizowanie sytuacji podmiotu jest zadaniem, który wymaga czasu i zaangażowania. W ramach naszej współpracy oferujemy:

  • audyt o zapewnienie dostępności wraz z rekomendacjami,
  • ankietyzację pacjentów,
  • opracowanie procedur gwarantujących przyjazną i profesjonalną obsługę pacjentów ze szczególnymi potrzebami,
  • doradztwo wdrożeniowe,
  • wsparcie w rozwijaniu kompetencji kadry zarządzającej i personelu w zakresie budowania placówki przyjaznej pacjentom ze szczególnymi potrzebami,
  • doradztwo i przygotowanie placówki do złożenia wniosku w ramach Programu Dostępność Plus,
  • audyty i tworzenie stron internetowych zgodnych ze standardami dostępności cyfrowej.

Gwarantujemy również pomoc w przypadku uruchomienia postępowania skargowego w związku z brakiem dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Zespół

Jako zespół osób, które na co dzień współpracują z placówkami medycznymi oraz instytucjami publicznymi, jesteśmy zorientowani w codziennych problemach podmiotów medycznych. Nasz zespół, który składa się z audytorów i trenerów Dostępności, w sposób profesjonalny, kompleksowy i indywidualny przeanalizuje sytuację placówki oraz zaproponuje rozwiązania, które zapewnią dostępność do świadczeń medycznych osobom ze szczególnymi potrzebami.

Nasi eksperci są zapraszani do wielu zespołów projektowych oraz doradczych.

nASZE DZIAŁANIA W LICZBACH

+3500

UKOŃCZONYCH SZKOLEŃ

+1000

ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

+100 000

PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Sprawdź również nasze social media!

OFERTA

Wybierz jeden z planów poniżej i kliknij przycisk wybieram, aby uzyskać więcej informacji w sprawie wybranej usługi.
Nasi konsultanci w jak najkrótszym czasie odpowiedzą na Państwa wiadomość

PLAN - PRICE

Description

Pakiet Basic

 1500zł + VAT*

‣ Realizacja audytu

‣ Opracowanie rekomendacji

*opłata jednorazowa 

Pakiet Silver

3000zł + VAT*

‣ Realizacja audytu

‣ Opracowanie rekomendacji

‣ Zaprojektowanie procedur

‣ Opracowanie ankiety satysfakcji pacjenta i opinii

kadry w zakresie dostępności.


*opłata jednorazowa 

Pakiet Gold

349zł + VAT / miesiąc*

‣ Realizacja audytu

‣ Opracowanie rekomendacji

‣ Zaprojektowanie procedur  oraz

‣ Opracowanie ankiety satysfakcji pacjenta i opinii

kadry w zakresie dostępności

‣ Opieka w sytuacji skargowej

‣ Doradztwo

‣ Monitorowanie dostępności.*(umowa na 24 miesiące)